ஆதி காலையில் மூடு ஆகி மூலை சாபி ஸெக்ஸ் செய்யும் தமிழ் ஸெக்ஸ் படம்

0 views

மனைவி இரவு ஊது விட்டு படுத்து உறங்கிக்கொண்டு இருக்கிறாள், கணவன் காலை எழுந்ததும் அவன் சுன்ணி விறைத்து இருப்பதால் உடனே மனைவி மீது கை வைத்து மூடு எஅற்ற ஆரம்பிக்கிறான்.

இருவருக்குமே ஆதி காலையில் மூடு அதிகமாக தான் இருக்கும், இரவு முழுவதும் உறங்கி விட்டு காலையில் எநர்ஜீ அதிகாமாக இருக்கும் பொழுது கணவன் மனைவியை ஊக்க அழைக்கிறான்.

மனைவிக்கு தான் கொடுத்து வைத்து இருக்க வேண்டும் காலையில் எழுந்ததுமே இப்படி ஒரு சுகம், பணக்கார பெண்கள் வீடு வேலை செய்ய மாட்டார்கள் அதனால் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் ம்யாடர் போடுவார்கள்.

இந்த மனைவி மூலை பெரிதாக இருக்கிறது, கனவ்ந ஜாகித் காயதி முளையை வெளியில் எடுத்து காம்பை சாப்பி சுகம் கொடுத்து அவளை ம்யாடர் போது எஂஜாய் செய்கிறான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் படம் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.