அதை ஸெக்ஸீ பூப்ஸ் சாப்பி ஸெக்ஸ் செய்யும் தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ்

அதை நீண்ட நாள் கழித்து வீட்டிற்கு வந்த உடன் தமிழ் பையனுக்கு ஆர்வம் தங்க முதிய விலை அதனால் எப்பொழுது சாந்ஸ் கிடைக்கும் அப்பொழுது நமது வேலையை காட்டலாம் என்று வேட் செய்கிறான்.

வீட்டில் அனைவரும் கோவிலுக்கு கிளம்பி இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அதை மட்டும் எனக்கு தலை வலிக்கிறது நீங்கள் போய் வாருங்கள் என்று சொலுகிறாள். இப்படி சொலியதும் தமிழ் பையனும் நான் அதை உடன் ஒத்தாசையாக இருக்கிறேன் என்று சொலுகிறான்.

அனைவரும் கிளம்பியதும் அதை உடன் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான், அதை பிக் பூப்ஸ் வைத்து இருக்கிறாள். இவள் முளையை பார்த்தாலே சுன்ணி நாட்டுக்குது பின்பு லேசாக அடித்தாள் உடனே விந்தும் வந்து விடும் அளவிற்கு முளையை செக்ஷியாக வைத்து இருக்கிறாய்.

அதை எதிர் பரத விதமாக ஜாக்கிதை காயாத விட்டு இரு பிக் பழுத்த பூப்ஸ் காண்பிக்கிறாள். தமிழ் பையன் கொடுத்து வைத்தவன் செக்ஷியாக முளையை கையில் பிடித்து தடவி சாப்பி ஸெக்ஸ் செய்கிறான். அதை தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ் எங்கள் இணைய தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.