மஞ்சு முளையை காமித்து சுன்னியை உம்பூகிறாள்

0 views

பாருங்கள் காரைக்காலில் வசிக்கும் வீடு மனைவி கணவனுக்கு தெரியாமல் கால தொடர்பு வைத்து இருப்பதை. இவள் வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது தனது கால காதலனை வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள் அவன் வந்த உடன் வெளியில் யாராவது நீ உள்ளே வருவதை பார்த்தார்களா எண்டு கீட்கிறாள் அத்தகு அவன் யாரும் நான் உள்ளே வரும் பொழுது யாருமே இல்லை என்று சொல்லுகிறான். பின்பு அவளின் முளையை தனது மொபைல் காமிராவில் காம படம் எடுக்கிறாள் அவளின் மூலை செக்ஷியாக இருக்கிறது அவளின் தாளின் அழகாக தெரிகிறது.

தமிழ் மனைவியின் வெள்ளையான மூலையில் கருப்பூன் காம்புகள் செக்ஷியாக இருக்கிறது. அவள் வீட்டில் யாறுவது வந்து விட பூகிறார்கள் எனது பூந்டையை ஊக்கள் சென்று வீடு என்று சொல்லுகிறான் அப்பொழுது சரி உனது முளையை முழுவதுமாக காமி என்று சொல்லுகிறான் அவளும் காமிக்கிறாள். பின்பு அவனது பெரிய கருப்பு சுன்னியை வெளியில் எடுத்து பேதில் படுத்துக்கொண்டு காமிக்கிரான் ஆதை மஞ்சு வாயில் வைத்து சாப்பி உரிகிறாள் அவள் சாப்பூவத்தை பார்க்கும் பொழுது அனைவரின் சுன்னியும் விறைத்து விடும். தவறாமல் பாருங்கள் இவர்கள் செய்ும் தகாத காமத்தை