ஒட்தூரில் நண்பன் மனைவியை ஊகும் ஸெக்ஸ் க்யாப்சர்

0 views

நண்பன் மனைவியை அவசர அவசரமாக கௌ நிலையில் வைத்து ஒட்தூரில் ம்யாடர் போடுகிறான், இந்த தேவிதிய மனைவியும் ஊக்க குத்தியை கௌ நிலையில் காண்பிக்கிறாள்.

இருவரும் மிக செக்ஷியாயாக ம்யாடர் போடுவதை வேறு ஒரு ஆண் ரகசியமாக காம படம் எடுக்கிறான். அது தெரியாமல் இவர்கள் இருவரும் ஊது எஂஜாய் செய்கிறார்கள்.

கால காதலன் ஆண் ஊக்க சிறிது நேரம் தான் கிடைக்கும் என்று வெறி தனமாக பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊழ் செய்து எஂஜாய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான்.

மனைவி ஊழ் வாங்க முடியமால் நகர்ந்துகொண்டே செல ஆரம்பிக்கிறாள், அப்படி செழும் பொழுது கூட விடாமல் கால காதலன் குத்தியில் வேகமாக ஊது சுன்ணி கஞ்சை வெளியில் ஊற்றும் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் இன் தமிழ் க்லிப்ஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.