அப்பா மகள் சோபாவில் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ் செய்யும் தமிழ் ஓல்ட் மன் ஸெக்ஸ்

0 views

ஊரில் இருந்து என்னை பார்ப்பதற்காக என்னுடைய அப்பா வந்திருந்தார். பல மாதங்களாக ஸெக்ஸ் சுகம் அனுபவம் இல்லாமல் மிகவும் ஏற்காத்துடான் ஈங்கி போய் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும். அதனால் அவரை அப்படியே கட்டி அணைப்பது போன்று அனைத்து கொண்டு அவருக்கு முத்தம் கொடுத்து அவரை சுகமாக ஒளு போட்டு ஒக்க தோத்னகினேன்.

நாங்கள் இருவரும் நிர்வாணமாக அமர்ந்து கொண்டு கண்டபடி ம்யாடர் ஸெக்ஸ் சுகம் நிகழ்த்தினோம். அவரது பூல் என் கூத்தியின் உள்ளே நுழைந்த உடன் சூடாக சுகமாக இருந்தது. என்னுடைய ஈரமான பூந்டையின் உள்ளே விட்டு நன்றாக ஒழுது ஒழுது தேது கொண்டேன்.

இந்த தமிழ் ஓல்ட் மன் ஸெக்ஸ் சுகம் பிடித்திருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்கள்.