பிணி முலைகளை அழுத்தி தமிழ் பூந்டையில் விரல் போடுகிறாள்

0 views

பிணி ஒரு செக்ஷ்யான பெண் இன்று அவளின் பூந்டையை மிருகதனமாக விரல் போடுகிறாள். பின்பு அவளுக்கு பூந்தைக்குள் வீட்டுக்கொள்ள மூசமான சுன்ணி தேவை படுகிறது. பிணிக்கு காதலன் இருக்கிறான் ஆனால் அவன் சில வாரங்களாக ஊரில் இல்லை. பிறகு அவனின் சுன்ணி ஊக்க கெடைக்க வில்லை, அதனால் இவள் காதலனுடன் வெப்காமில் பூந்டையில் விரல் பூதுகிறாள்.

இந்த பக்கம் காதலனும் அவனின் சுன்னியை வெளிலியே எடுத்து அடித்து அவளுக்கு காமிக்கிரான். பின்பு இந்த டர்டீ பெண் அவளின் பூந்டையில் விரல் போட்டு சுகத்தை அடைகிறாள். இவள் அவளின் பூந்தைக்குள் விரல்களை விட்டு ஆட்டுகிறாள் பின்பு அவளின் பூண்டாய் உதட்டை தேக்ிறாள். பிறகு இவளின் முலைகளும் அழுத்தி காமிக்கிறாள். இந்த பெண் நிறைய காமத்துடான் இருக்கிறாள் பின்பு அவனின் சுன்னியை பார்த்து கொண்டே விரல் போடுவது ஒரு அருமையான யோசனை.

Related videos