அண்ணன் மனைவியை அனுப வைக்கும் தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்

0 views

கணவன் மனைவி வீட்டில் தினமும் ஸெக்ஸ் செய்து ஜொல்லியாக இருக்கிறார்கள், கணவன் மனைவியை ஒரு நாள் கூட விடுவதாக இழை தினமும் ஸெக்ஸ் செய்துகொண்டே இருக்கிறான். மனைவிக்கு தினமும் சுகம் கிடைத்து சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறாள்.

கணவன் அடிக்கடி பின் புறமாக கட்டி பிடித்து இவள் சூததில் சுன்னியை வைத்து தேது மூடு ஆகி அடிக்கடி ஸெக்ஸ் செய்து எஂஜாய் செய்கிறான். மனைவி பார்க்கவே செமாயா இருக்கிறாள், இப்படி ஒரு மனைவி கிடைத்தால் கணவன் எப்படி ஸெக்ஸ் செய்யாமல் இருப்பான். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.

இந்த தருணத்தில் தான் கணவனின் தம்பி வெளிநாட்டில் இருந்து வருகிறான், அண்ணியை பார்த்ததும் அவனுக்கு பிடித்து விட்டது எப்பொழுது அண்ணியை ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று காத்துக்கொண்டு இருக்கிறான்.

இரவில் அண்ணி உறங்கும் பொழுது அவள் அறைக்கு சென்று பெண் அழகா பார்த்து ரசிக்கிறான். பின்பு அடுத்த நாள் அண்ணன் வேலைக்கு கிளம்பியதும் அண்ணி அறைக்கு சென்று அவளை பின் புறமாக கட்டி பிடித்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.