தமிழ் பெண் பூந்டையில் விரல் போடுகிறாள்

தமிழ் பெண் காயத்ரி சென்னையில் ஹோடெல் ரூமில் நிராவண காம படம் எடுக்கிறாள். இந்த படத்தை இவள் தான் பிரபலமாக வென்றும் என்ற ஆசையால் தனது மானத்தை விற்று உடம்பை நிர்வாணமாக காமிக்கிறாள். முதலில் துணிகளை அணிந்து இருக்கிறாள் அவள் அதில் பார்ப்பதற்கு காமமாக இருக்கிறாள். அவள் ரோஸ் வான ஆடை அணிந்து இருக்கிறாள் பின்பு பிறவையுங் அதே நிறத்தில் அணிந்து இருக்கிறாஅல். அவளது மூலையில் கையை வைத்து அவளது காதலன் முளையை அழுத்தி பேசிவாதுபோன்று னேனைத்துக்கொண்டே காம சுகத்தை அனுபவைத்து நடிக்கிறாள். இவள் தனது முளையை பிசைந்து சுகத்தை அனுபாவைக்கும் பொழுது தானை காமெராவில் பதிவு செய்கிறாறாகல் என்பதை மறந்து அவள் முளையை பிசைந்து காமிக்கிறாள். பின்பு அவளின் பிறவை காயத்திகிறாள் அப்பொழுது அவளின் கருப்பான முலைகள் அழகாக தெரிகிறது.

அதில் கையை வைத்து அழுத்தி தனது பூந்டையில் ஒரு கையை வைத்து தடவிக்கொந்று மறு கையால் முலியை பிசைந்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறாள். இந்த காம படத்தில் முழுவதுமாக விரும்பி ரசித்து நிர்வாணமாக நடிக்கிறாள். பின்பு அவளின் பெண்டியை பொறுமையாக காயதி அவளின் காலை விரித்து ஶேவ் செய்த கருப்பு பூந்டையை காமிக்கிறாள். அதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவளின் பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க வேண்டும் என்று தோன்றும். பிறகு அவளின் பூந்டையில் தனது விரலை உள்ளர் விட்டு வேகமாக விரல் போட ஆரம்பிக்கிறாள். அவள் பூந்டையில் விரல் போதும் பொழுது முனறுவது நமக்கு தெளிவாக கேட்கிறது பின்பு அவளின் கீழ் ஊதாடை கடித்து காம சுகத்தை அனுபாவைக்கிறாள். அவளின் கையை வாய்யில் அவீத்து ஏசியை பூந்டையில் தடவி விரல் போடுகிறாள். பாருங்கள் தமிழ் பெண் வேகமாக காம வெறி பிடித்து விரல் போடுவதை