அம்மாவின் தோழியை ஸெக்ஸ் செய்த தமிழ் ஆஂடீ அஃபேர்

0 views

ஏனொட அம்மாவுக்கு இளமையான வயது என்பதால் அவர்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெஂட்ஸ் இருப்பார்கள். அவர்கள் எல்லாம் கல்யாஞமான ௌந்டயிகள் என்பதால் பார்க்க சுப்பெராக இருப்பார்கள். ஒரு நாள் ஃபஂக்ஶந் ஒன்றில் அம்மாவின் நெருங்கிய தோழியை பார்த்தேன்.

அவள் பார்க்க மிகவும் இளமையாக செக்ஷ்யான உடம்புடன் சுப்பெராக இருந்தால். அவளின் நஂபர் வாங்கி தினனும் ப்ேச ஆரம்பித்தேன். இருவரும் ஒரு நாள் ரூம் ஒன்றில் பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்தோம்.

அவள் ப்ல்யாக் ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு கவர்ச்சி தேவதை போன்று வந்தால். அவளின் பாவாடையை கழத்தினேன், உள்ளே ஜாத்தி போடாமல் வெண்மையான பூந்டையை சுப்பெராக கட்டிக்கொண்டு இருந்தால். பின்பு பொறுமையாக ஜ்யாகெட் பிின்னி கழத்தினேன்.

உள்ளே சிவப்பு நிறத்தில் பிர அணிந்து இருந்தால் பின்பு பிறவை கழட்டி முளையை சுப்பெராக பிசைந்து கொண்டு இருந்தேன். பின்பு ஏனொட தலையை பிடித்து பூண்டாய் அருகில் வைத்து அழுத்தி கொண்டாள். பின்னர் அவளின் சிவந்த பூந்டையில் ஒத்த தமிழ் ஆஂடீ அஃபேர் வீடியோ பாருங்கள்!