சென்னை ஹாஸ்டில் பெண்கள் காதலன் சுன்னியை உம்பூகிறார்கள்

0 views

சென்னை கல்ல்லூரி பெண்கள் ொஸ்தேலில் தாங்கி இருக்கிறார்கள், அப்பொழுது இந்த காம வெறி பிடித்த பெண்கள் ஒரு பேணின் காதலனை படுக்க வைத்து செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்பி சுவைிகிறார்கள். இந்த தோழிகள் சுன்னியை சாப்பி உம்புவத்தை காம படம் எடுத்து இணைய தளத்தில் காமம் செய்கிறார்கள்.

இவர்கள் பணத்திற்காக இப்படி முளையை காண்பித்து சுன்னியை உம்பி நடிக்கிறார்கள், பின்பு காதலன் உளாசமாக செக்ஷியான சுன்னியை உம்ப காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறான். பொதுவாாக காம படத்தில் நதிக்கு ஆண்கள் காம ஆசையில் ஊக்க மாட்டார்கள்.

அதனால் இவன் சுகத்தை பொருட் படுத்தாமல் அனைத்து தோழிகளும் சுன்னியை உம்பி சுவைக்க வென்றும் என்று செக்ஷியாக காம சுகத்தை காட்டு படுத்தி சுன்னியை உம்ப காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறான். இவன் சுன்னியை உம்பிய நேரம் நமது சுன்னியை சாப்பி உம்பி இருந்தால் விந்து தோழிகளின் வாய்யில் சென்று இருக்கும்.

இந்த இளம் கல்லூரி பெண்கள் தங்களின் அறையில் காதலனை அழைத்து சென்று செக்ஷியாக சுன்னியை எப்படி சாப்பி உம்பூகிறார்கள் என்று பாருங்கள். இந்த காம அழகிகள் காமம் செய்து நடிபபதை பார்த்து ராசியுங்கள்.