அம்மா குத்தியில் நாக்கு போதும் இளமையான பையன்

0 views

இளமையான மகன் அம்மாவின் குத்தியில் நாக்கு போது சுகம் தருவதை பாருங்கள். இவர்கள் ஒரு காம வெறி குடும்பம் கணவன் ஈலாததால் மனைவி நிறைய ஆண்களுடன் ஊக்க ஆரம்பித்து விட்டால், அது பிடிக்காத மகன் அம்மா நான் உங்களை ஊது சுகம் தருகிறேன் நீங்கள் வேறு யார் உடணும் பாதுகாதெர்கள் என்று சொல்லி நாக்கு போடுகிறான்.

இவளும் காம வெறி பிடித்து மகனையும் காமாத்திற்கு பயம் படுத்தி கொண்டாள் பின்பு மகன் இலாத பொழுது நிறைய கால காதலர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து காமம் செய்கிறாள்.

மகன் இளமையாக இருக்கிறான், அம்மாவை அமர்த்தி காலையில் பாலு கூட விலகாமல் அம்மா குத்தியில் வாய் வைத்து சாப்பி நாக்கு போடுகிறான். இவனுக்கு நாலா அத்ீஸ்டம் செக்ஷியாக அம்மாவையே நாக்கு போட்டு ஊது காம சுகத்தை அனுப வைக்கிிராந்.

இவன் செக்ஷியாக குத்தியில் வாய் வைத்து நன்றாக னாகி ஊரியும் பொழுது அம்மா சுகம் தாங்காமல் மகன் தலையில் கை வைத்து தடவி தருகிறாள். நன்றாக நாக்கு போட்டதும் அம்மாவின் பூந்டையில் சுகம் தாங்காமல் விந்து வருகிறது, அதை முழுவதும் மகன் சாப்பி குடிக்கிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக தகாத உறவு வைத்து நகுவதை ராசியுங்கள்.