கரும்பு தோப்பில் விலேஜ் ப்யாஂசயட் தலைவர் வைஃப் தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ்

0 views

ஏனொட கிராமத்தில் அதிகம் படித்த ஒரு பையன், நான் மட்டுமே. நான் அடிக்கடி ப்யாஂசயட் தலைவர் வீட்டுக்கு சென்று வருவேன். அவருக்கு ஒரு அழகான வைஃப் இருந்தால், தலைவருக்கு வயது அதிகம் ஆகியதால் மாணவிக்கு சரியான சுகம் கொடுக்க முடியாமல் இருந்தார்.

நான் ஆவலுடன் அஃபேர் வைத்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன். அவளை கரும்பு தோப்புக்கு வருமாறு கூறினேன். அவள் ஸரீ அணிந்து கொண்டு அழகாக வந்தால், இருவரும் பார்த்தவுடன் மூடு ஆனோம்.

அவளின் சரீயை தூக்கி விட்டு பூந்டையை தடவினேன். ஏனொட பூளை மென்மையாக தடவி மூடு ஏற்றினால். அவளை கௌ பொசிட்டிஒணில் நிற்க வைத்து பின் வழியாக சுன்னியை செலுத்தி வேகமாக ஒத்ேன்.

பின்பு கீழே அமர வைத்து சிவந்த பூண்டாய் ஓடையை விரித்து காட்ட சொல்லினேன். அன்று முழுவதும் ஆவலுடன் காம சந்தோஷத்தில் விலேஜ் தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் செய்து பபியாகா இருந்த வீடியோ பார்த்து நெங்களும் எஂஜாய் பனுங்க