19 வயது சென்னை பெண் செக்ஷியாக உம்பி முணாரி ஊகிறாள்

0 views

பாருங்கள் இளமையான சென்னை பெண் ஜாயவர்த்தினி உளாசமாக காதலனுடன் ஹோடெல் அறையில் இருக்கிறாள். இவளுக்கு 19 வயது தான் ஆகுகிறது ஆனால் இந்த வயதிலே சுன்னியை சுவையாக உம்பி சுகம் கொடுத்து குத்தியில் ஊக்க வைக்கிறாள்.

இவளின் செக்ஷியான உம்பலை பாருங்கள் இவள் வாயை வைத்து சாப்புவத்திலே சுன்னியில் கஞ்சு வந்து விடும் போன்று இருக்கிறது. பின்பு இவள் இனிமையாக பேசுகிறாள் காதலன் பேசியது போதும் சுன்னியை சாப்பி உம்பு என்று சொல்லி சுன்னியை வாயில் விடுகிறான்.

இவள் வேலை நிற பிர அணிந்து இருக்கிறாள் ஆனால் குத்தியில் பெண்டி அணியாமல் செக்ஷியாக காண்பித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள். இவள் சுன்னியை உம்புவதில் அனுபவ சாலியாக இருக்கிறாள் சுன்னியை செக்ஷியாக தலையை மூணும் பீனும் அசைத்து சாப்பி உம்பூகிறாள்.

இவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி இந்த ஹோடெல் அறைக்கு வந்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறார்கள் இந்த முறை ஊபத்தை காம படம் எடுக்கிறார்கள். காதலன் இவழி டாகீ நிலையில் வைத்து செக்ஷியான குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான் பின்பு சுன்ணி கஞ்சை குத்தியில் இறகுகிறான். இவர்கள் உளாசமாக உம்பி ஊபத்தை பாத்து ராசியுங்கள்.