ஆண்ட்டி விபெ கருப்பு கூதியில் ஓத்து பால் எடுக்கிறான்

0 views

ஆண்ட்டி விபெ கருப்பு கூதியில் காதலன் சுண்ணியை விட்டு ஓக்கிறான் அழகாக டோஃகி நிலையில் மனைவி ஊக்க கூதியை காண்பித்து செமயா ஓல் வாங்குகிறாள். அப்படி டோஃகி நிலையில் ஓல் வாங்கும் பொழுது மூடு தலைக்கு ஏறி அவள் கருப்பு கூதியில் விந்து வர ஆரம்பிக்கிறது. கூதியில் இருந்து சுண்ணியை வெளியில் எடுத்த உடன் அவள் கூதியில் வேலை பால் வழிய ஆரம்பிக்கிறது செமயா சுகம் வந்ததும் துடை முழுவதும் துடைக்க ஆரம்பிக்கும் தமிழ் ஆண்ட்டி புண்டை செஸ் வீடியோ பார்த்து மகிழுங்கள். இது போன்று ஆண்டிஸ் புஸ்சய் விதேஒஸ் பார்த்து ரசியுங்கள்.