தர்மாப்புரி காதலியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்ய வைத்து நீடு பூளை விட்டு ஊகிறான்

0 views

தர்மாப்புரி காதலி மிக செக்ஷியாக நாகை சுழற்றி காண்பித்து சுன்னியை அப்படியே வாய்யில் விட்டு சாப்பி தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்கிறாள்.

இவள் நிர்வாணமாக இரு முளையை காண்பித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள், காதலன் காம படம் எடுத்துகிறான் என்று தெரிந்து அழகாக சுன்னியை ஊம்பி விட்டு படுத்து ஊக்க பூந்டையை காண்பிக்கிறாள்.

லேசாக ஊம்பி முடித்த பிறகு காதலன் பாடு டி என்று சொலுகிறான், அவள் மேந்தும் ஊம்பாவ என்று கேட்கிறாள் ஆனால் படுத்து ஊக்க பூந்டையை காண்பிக்க சொலுகிறான்.

காதலி படுத்து பூந்டையை காண்பிதததும் அதில் நீடு பூளை விட்டு ம்யாடர் ஆதிக்க ஆரம்பிக்கிறான். காதலன் சுன்ணி மிக பே