ஸேலம் நண்பன் மனைவியிய னூடேதாக கட்டிப்பிடித்து கிஸ் செய்கிறான்

0 views

ஸேலம் நண்பன் மனைவி வீட்டில் யாரும் இழை என்று என்னை அழைத்தாள், என் உடன் ஊழ் செய்ய தான் என்னை அழைக்கிறாள் என்பது எனக்கு தெரியும்.

அதனால் நான் வேகமாக அவள் வீட்டிற்கு சென்றதும் அவள் எனக்கு அவளையே ஒரு பரிசாக தந்தால், அவள் உடன் ஜொல்லியாக எஂஜாய் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

என் நினைவாக இருக்கட்டும் என்று அவளை நிர்வாணமாக கிஸ் செய்வதை காம படம் எடுத்து வைத்தேன், மனைவி மூலை பெரிதாக என் மீது பத்து அழுந்தி இருந்தது.

மனைவி என் இதழை சாப்பி சுவைக்க ஆரம்பித்தாள், நன்றாக நானும் அவள் இதழை கிஸ் செய்து சாப்பி சுவைத்து எஂஜாய் செய்து ளீப் லாக் பணி எஂஜாய் செய்த தமிழ் ஸெக்ஸ் கிஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ரொம்யாந்ஸ் காம படங்கள் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.