சென்னை விபசாரியை சுன்னியை வாயில் விட்டு சுத்ில் ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் சென்னை விபசாரி காம படத்தில் சுன்னியை உம்பி சுத்ில் ஊது நடிக்கிறாள். இவள் பணத்திற்காக காம படத்தில் நடிக்கிறாள் பின்பு பெரிய தடிமாபலான சுன்ணி அவளின் வாய் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறது. அவள் அந்த சுன்னியை உம்புபா முடியாமல் கடினமாக வாயில் வைத்து உம்பூகிறாள் அப்பொழுது அவளின் தலையை பிடித்துக்கொண்டு சுன்னியை வாயில் விட்டு ஊகிறான்.பின்பு கோட்டையை வாயில் வைத்து இழுத்து சாப்புகிறாள் பின்பு மீண்டும் சுன்னியை உறிண்து உம்பூகிறாள். நான்கு உம்பிய பின் விபசாரியை படுக்க வைத்து அவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊககமல் அவளின் சுத்ில் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

அவளின் குத்தியில் இறுக்கம் ஈலாததால் சுது ஊட்டாய்யில் ஊகிறான், இவனது சுன்ணி பெரிதாக இருப்பதால் சுத்ில் ஊகும் பொழுது இறுக்கம் அதிகமாக கிடைக்கும். அவ்னாதது சுன்ணி உண்மையில் பெரிதாக விறைத்து இருக்கிறது அதை செக்ஷியாக கருப்பு சுது ஊட்டாய்யில் விட்டு ஊகிறான். பின்பு அவளை நிற்க வைத்து அவளின் கால்களை விரித்து குத்தியில் வேகமாக விரல் போடுகிறான், அப்பொழுது சுகம் தாங்காமல் விபசாரி ஹா ஹா ஹ்ாாஆ என்று காத்துகிறாள் அந்த தருணத்தில் குத்தியில் இருந்து கஞ்சு வருகிறது அதை வாய் வைத்து சாப்பி குடிக்கிறான். இந்த காம படத்தை பாத்து மகிழுங்கள்.