விழுப்புரம் ஆண்ட்டி குதி காண்பித்து ஊம்பி ஓக்கும் ஆபாச படம்

0 views

விழுப்புரம் ஆண்ட்டி காலா காதலனுக்கு முலை மற்றும் சாறி தூக்கி குதி காண்பிக்கிறாள் செய்கிறமாக கூதியை காண்பித்து அவன் சுண்ணியை விட்டு ஓல் செய்ய சொல்லுகிறாள்.பின்பு காதலன் வீட்டிற்கு வந்ததும் தன பெரிய சுண்ணியை காண்பித்து ஊம்ப விடுகிறான் ஆன்ட்யும் சுண்ணியை பார்த்ததும் அதை ஏச்சு செய்து சப்புகிறான்.நிறைய ஆண்ட்டிகள் எப்பொழுதும் சுண்ணியை நன்றாக ஊம்பி விடுவார்கள் அதிலும் காலா காதல் என்றல் நன்றாகவே ஊம்பி சுகம் கொடுத்து வசியம் செய்வார்கள்.பின்பு ஆண்ட்டி படுத்து கால்களை விரித்து ஊக்க கூதியை காண்பிக்கிறாள் காலா காதலன் அவனது செக்ஸ்ய் சுண்ணியை ஆண்ட்டி கூதியில் விட்டு செமயா ஓல் செய்து காஞ்சு இறக்கும் தமிழ் ஆன்ட்டிஸ் செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.