விபச்சாரியை தமிழ் கழல்கிரல் ஆண்கள் காட்டு தனமாக ஓக்கிறார்கள்

0 views

“இரு திருமணம் ஆகாத ஆண்கள் கந்து பொய் இருக்கிறார்கள் வேலையான விபச்சாரியை பணம் கொடுத்து ஹோட்டல் அறையில் வைத்து நிர்வாணமாக ஓக்கிறார்கள். விபச்சாரி ஒரு ஆணுடன் ஓத்து கொண்டே செஸ்யாக கையை கருப்பு ஆன் சுன்னியில் வைத்து பிசைகிறாள்.விபத்க்காரி வேலையாக இருக்கிறாள் முகம் ஓரளவிற்கு இருந்தாலும் உடம்பு செஸ்யாக இருக்கிறது. எப்பொழுது கோழியின் அழகை பார்க்காமல் சுவையை பார்த்தல் நன்றாக இருக்கும் என்று பெரியோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அழகை பார்த்தல் காம சுகத்தை இவர்களை போல அடைய முடியாது.பெண்கள் என்றாலே இன்பம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கோலா வேண்டும் அவர்களை அனுப வைக்க தன கடவுள் நம்மை படைத்தது இருக்கிறார். அணைத்து பெண்களின் அழகையும் அணு அணுவை ரசித்து மகிழ வேண்டும் இவர்கள் த்ரீசொமே செஸ் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.ஒரு ஆன் விடாமல் விபச்சாரி கூதியில் ஓத்து கொண்டே இருக்க அவனது நண்பன் காம படம் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான். ஆண்ட்டி கூதியில் குத்து அதிகமாக விழுவதால் அவளால் காம சுகத்தை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இரு கண்களை முடி கொண்டால். த்ரீசொமே செஸ் செய்து உல்லாசமாக இருக்கும் இவர்களை பார்த்து ரசியுங்கள் இன்னும் நிறைய த்ரீசொமே படங்கள் பார்க்க இணையதளத்திற்கு தினமும் வாருங்கள்.”