விள்ளகே விபெ முகத்தில் தஞ்சை அடித்து ஊற்றி கிச் செய்யும் மாம்ஸ்

0 views

கிராமத்து மனைவியை இளமையான திருமணம் ஆகாத காலா காதலன் ஓல் செய்வதை வேறு ஒரு பெண் அழகாக அதை காம படம் எடுக்கிறான்.மனைவி முகத்தில் காஞ்சு ஊற்ற போகிறான் என்று தெரிந்துகொண்டு முகத்தை அழகாக காண்பிக்கிறாள் காலா காதலன் தஞ்சை முகத்தில் அடித்து ஊற்ற ஆரம்பிக்கிறான்.காஞ்சு முழுவதும் முகத்தில் அடிக்கிறது பின்பு காமவெறி பிடித்த காலா காதலன் கஞ்சோடு சேர்த்து இதழை கிச் செய்து சப்பி அவன் தஞ்சை அவனே குடிக்கிறான்.அதை காம படம் எடுத்துக்கொண்டு இருந்த பெண் அவளும் சேர்ந்து சென்று காலா காதலன் கஞ்சில் வாய் வைத்து சப்பி சுவைக்கும் ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் செஸ் தமிழ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் திரட்டி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.