விலேஜ் பையன் ஸிடீ ௌந்தயா வீட்டில் ஊழ் போதும் தமிழ் ஸெக்ஸ் ஹோம்

0 views

நான் விலேஜ் பையன், படிக்கலாம் என்று ஸிடீ உள்ளே வந்து ரூம் எடுத்து தாங்கி வந்தேன். நான் எடுத்து இருக்கும் ரூம் அருகில் ஒரு ௌந்தயா பார்த்தேன். அவள் பார்க்க மாடர்ந் ஸிடீ ஆஂடீ போல செக்ஷியாக இருந்தால். அவளை உஷர் செய்து ஊழ் போட்டால் ஜொல்லியாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன்.

மறுநாள் அவளோட நஂபர் வாங்கி ப்ேச ஆரம்பித்து கரெக்ட் செய்து விட்டேன். இருவரும் செக்ஷியாக பாேசி ம்யாடர் போதும் அளவுக்கு மறிநோம். அவள் வீட்டில் தமிழ் ஸெக்ஸ் ஹோம் பண்ணலாம் என்று அழைத்தால். அவளோட புருஷன் இலாத நேரமாக சென்றேன்.

அவள் உடம்பில் போட்டு துணி இலாமல் கூத்தியில் ஃபிஂகரிஂக் செய்து விட்டேன். பின் மேலே ஏறி ஒத்து விந்தை அடி கூத்தி ஆழம் வரை இறக்கி அடித்து தெறிக்க விட்டேன். இது போல மேலும் வீடியோ பார்க்க இந்த லிங்க் க்லிக் பனுங்க! தமிழ் ஹோம்‌மேட் போர்ன்!