விலேஜ் தமிழ் ஆஂடீ ஒட்தூரில் ஸரீ தூக்கி காட்டும் வீடியோ

0 views

விலேஜ் ௌந்டயிகளுக்கு பொதுவாக காமவெறி அதிகமாக இருக்கும். இவளின் கணவன் சென்னையில் உள்ள ஒரு கொம்பணியில் வேலை செய்து வருகிறான். இவள் பக்கத்து வீட்டு பையனை மயக்கி ம்யாடர் போடுவதற்கு வீட்டின் பின்புறம் உள்ள தோட்டத்துக்கு தினனும் வந்து விடுவாள்.

கிராமம் என்பதால் அந்த எடத்துக்கு யாரும் வர மாட்டாங்க! இவள் ஸரீ கட்டிக்கொண்டு செக்ஷியாக நடந்து வருகிறாள். ஃபோந் கீழே வைத்து விட்டு சுற்றி முற்றி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாள்.தூரத்தில் அந்த பையனுக்கு ஃப்ரீ ஶோ காட்டுவதற்கு முதலில் ஜ்யாகெட் பின் கழட்டி விடுகிறாள்.

பிறவை கழதியவுதன் மூலை இரண்டும் கீழே தூங்கி செக்ஷியாக இருக்கிறது. பின்பு பாவாடையை தூக்கி பூண்டாய் ஓடையை தெல்லா தெளிவாக காண்பித்து உசுபு ஏதிருக்கிறாள். உள்ளே ஜாத்தி போடாமல் கூத்தியின் ஓடையை மென்மையாக காண்பித்து காமத்தின் உச்ச நிலையை தெரிய படுத்துகிறாள்.

இறுதியில் கீழே அமர்ந்து கூத்தியை மேலும் விரித்து காட்டும் விலேஜ் தமிழ் ஆஂடீ வீடியோ பாருங்கள்!