விள்ளகே மாமனார் கணவன் இல்லாத பொழுது என் புண்டையில் ஓல் செய்தார்

0 views

விள்ளகே ஓல்ட் மண் தனது மருமகள் புண்டையில் சுண்ணியை விட்டு மகன் இல்லாத நேரம் பார்த்து மனைவி புண்டையில் செஸ் செய்யும் ஆபாச காட்சி பார்த்து மகிழுங்கள். மாமனார் மனைவி இல்லாததால் மருமகளை மனைவியாக ஆகி அவள் இளம் புண்டையை மகன் இல்லாத நேரம் எல்லாம் ஓத்து அனுப வைக்கிறார். ஓல்ட் ஆண்கள் இளம் பெண்களின் புண்டையை ஓல் செய்து அதிகமாக விருப்பப் படுவார்கள் மிக செஸ்யாக சுண்ணியை ஆதி புண்டையில் விட்டு இளம் பெண் மீது படுத்து ஓத்து காம சுகம் அனுப வைக்கிறார்.