வெள்ளூர் ஆண்ட்டி குத்த வைத்து பிலௌஜுபி செய்யும் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

வெள்ளூர் ஆண்ட்டி குத்த வைத்து காலா காதலன் சுன்னியில் ஆன் உரை அணிந்து ஊம்பி விடுகிறாள் ஆண்ட்டி என்றாலே அது சுன்னி ஊம்பல் தான் இந்த ஆண்ட்டி அடிக்கடி தன காலா காதலன் பூளை ஓஓஓம்பி விட்டு பணம் வாங்கிக்கொள்ளுகிறாள்.வீடு செலவுக்கு பணம் வாங்கிக்கொண்டு அடிக்கடி பூளை ஊம்பி விடுகிறாள். இந்த ஆண்ட்டி எப்படி சுண்ணியை அழகாக முதலில் ஆன் உரை அணியாமல் தான் ஊம்பி விடுகிறாள்.சுண்ணியை ஊம்பி ஏச்சு செய்து விடுகிறாள் பின்பு தான் ஆன் உரை அணிந்து ஊம்பி விட ஆரம்பிக்கிறாள். காலா காதலன் சிறிது நேரம் வாயில் ஓத்து விட்டு பின்பு படுக்க வைத்து கூதியில் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.கூதியில் சுண்ணியை விட்டு செக்ஸியாக ஓத்து என்ஜோய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் ஆண்ட்டி கூதியில் செமயா ஓத்து விந்தை கூதிக்குள் இறக்கும் இந்தியன் தமிழ் ஆண்ட்டி செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.