வீடு மனைவியை ஊம்ப வைத்து ஓத்து காஞ்சு எடுக்கும் செஸ் வீடியோ

0 views

வெயிட்டு மனைவியை நான் உஷார் செய்து வழுக்கு குதி சுகம் காண்பித்து அடிக்கடி வீட்டிற்கு அழைத்து ஓத்துகொண்டு இருந்தேன் இந்த முறை ஓப்பதை காம படம் எடுத்தேன்.முகம் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால் அழகாக முகத்தை மூடிக்கொண்டு சுண்ணியை காண்பித்து ஊம்ப வைத்தேன்.சுண்ணியை காண்பித்தும் மனைவி பொறுப்பாக அழகாக சுன்னியை உரிந்து ஊம்பி விட்டால் பின்பு சுண்ணியை ஊம்பி விடுவதை நிறுத்தி கூதியில் ஓல் செய்ய விட்டால்.மனைவியை கவுத்து போடு செமயா சுண்ணியை புண்டையில் விட்டு ஓத்து இறுதியில் சுன்னி தஞ்சை அவளது உடம்பு மீது அடித்து ஊற்றிய தமிழ் லடக்கி செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.