ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் பேணின் குத்தியில் நாக்கு போது செக்ஷியாக ஊகிறான்

0 views

புதிதாக வேலைக்கு சேர்ந்து இருக்கும் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் பெண்ணை நிர்வாணமாக ம்யாடர் போடுகிறான். முதல் முதலில் வேலைக்கு வந்து இருக்கும் பேணின் சூததில் சுன்னியை வைத்து தேது கொண்டு இருக்கிறான். சுன்னியை குத்தியில் வைத்து தேது கொண்டு இருக்கும் பொழுது பெண் என செய்கிறாய் என்று கேட்கிறாள்.

பின்பு மூலையில் கை வைத்து தடவி காமம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள், ஸெக்ஸ் செய்யும் பொழுது அவள் வேறு யாராவது வந்து விட்டால் என செய்வது என்று கேட்கும் பொழுது வேலை போனாலும் பரவா இல்லை என்று சோலி ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறான்.

முதலில் மூலையில் வாய் வைத்து உறிண்து சாப்பி சுகம் தருகிறான், இவன் சுகம் தரும் பொழுது மிக செக்ஷியாக இரு பெரிய முளையை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள். முளையை சுவைத்து விட்டு கௌ நிலையில் குத்தியில் வாய் வைத்து நன்றாக நாக்கு போட ஆரம்பிக்கிறான்.

குத்தியில் நாக்கு போட்டு விட்டு செங்குத்தாக குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறான், சுன்னியை கௌ நிலையில் குத்தியில் விட்டு போதும் போதும் என்ற வரை ஊது தழுகிறான். செக்ஷியாக ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் ம்யாடர் போதும் ஆண் அழகனை பார்த்து மகிழுங்கள்.