திருப்புர் பதுமையின் நிர்வாண உம்பல் தரிசனம்

பாருங்கள் திருப்புர் இளமை பதுமை தேவியின் நிர்வாண தரிசனத்தை. இவள் அடிக்கடி காதலன் வீட்டிற்கு சென்று செக்ஷியாக ஊது காம சுகத்தை அனுபாவைக்கிறாள். இந்த முறை காதலன் தனது மொபைல் காமில் காம படம் எடுத்து அதை தான் மட்டுமே வீட்டில் தனியாக பார்ப்பேன் என்று சொல்லி இதை இனயதளததீஇல் பதிவு செய்து விட்டான். இந்த பதுமை குத்தி கிழியாமல் இருக்கிறது இதை பாரும் பொழுது இப்பொழுது தான் இவள் ஊக்க ஆரம்பித்து இருக்கிறாள் என்று தோன்றுகிறது.

இந்த காதலன் அவ்லின் வெள்ளை நிற பிறவை காயதி அவளின் செக்ஷியாக முலைகளை காமிக்கிரான். தேவியின் முலைகள் பெரிதாக இருக்கிறது அதில் மூலை காம்புகள் உண்மையில் செக்ஷியாக இருக்கிறது தாய் பார்க்கும் பொழுது நாக்கில் ஏசி ஊருகிறது. பின்பு அவள் வெகுளியாக சிரித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் அப்பொழுது அவளின் மூலையில் கையை வைத்து தடவி அவளின் ஶேவ் செய்த குத்தியை காமிக்கிரான். பின்பு தேவி காதலன் சுன்னியை செக்ஷியாக சாப்பி உறிண்து உம்பூகிறாள் காதலன் உளாசமாக காம வீடியோ எடுத்துக்கொண்டு சுன்னியை உம்ப காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறான். தவறாமல் பாரும்கள் இளமை பதுமையின் மூலை குத்தியை பின்பு செக்ஷியான உம்பலை.