மல்லு ஆஂடீ இளமையான பையனுதன் ம்யாடர் செய்கிறாள்

0 views

எரோதில் வசிக்கும் செக்ஷ்யான ஆஂடீ தனது பக்கத்து வீடு பையனுதன் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறாள். இந்த காம படத்தில் இளமையான பையன் ௌந்தயின் பெரிய முலைகளை பார்த்து மயங்கி அவளை ஊக்க ஆசை படுகிறான். அப்பொழுது அந்த ஆஂடீ தனது முளையை அவனுக்கு காமித்து அவனை தனது படுக்கைக்கு அழைக்கிறாள். பின்பு ஒரு நாள் தனது கணவன் வீட்டில் ஈலத்பொழுது அவனை வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள். அப்ப்ஜோஹ்த்ு ஆஂடீ செக்ஷியாக இருக்கிறாள் அதை பார்த்து தமிழ் பையன் ரவி முஉதாகி அவளை கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்பொழுது ௌந்தய்க்கு காம வெறி அதிகமாகி அவனை பேதில் படுக்க வைத்து அவன் மீது ஏறி தனது முலையாள் அவனின் மாறில் இடிக்கிறாள்.

அவளின் காமமான பார்வை நம்பாளை அவளை ஊக்கவேண்டும் என்று நினைக்க வைக்கும். அவளின் அழகான பெரிய மூலை பிளவை நான் தெளிவாக பார்க்கலாம் பின்பு அவளை கட்டி பிடித்து அவளின் மீது ரவி ஏறி சுகம் தர ஆரம்பிக்கிறான். அவள் அவளின் மூலை மீது படுத்து அவளின் துடையில் கையை வைத்து தடவுகிரான். காமமான ஆஂடீ தனது காம ஆசைகாக்கை இவனை வைத்து நிறைவேற்றிகொழுகிறாள் இவளது கணவனுக்கு வயாத்தகி விட்டதால் அவனால் தாபதிதிய வாழ்வில் சரியாக நடந்துகொல முடியவில்ல்லை. அதனால் ஆஂடீ பக்கத்து வீடு பையனை தனது வீட்டிற்ஜு அழைத்து அவனை கட்டி பித்து ஸெக்ஸ் சிகிராள். ௌந்தயின் துடை மற்றும் பெரிய மூலை ஜாகிதில் செக்ஷியாக தெரிகிறது பிபு தமிழ் பையன் ரவி தனதது கையை அவளின் புடவைக்குள் விட்டு பூந்டையில் கையை வைத்து தடவுகிரான். பாருங்கள் இவர்களின் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்வதை பின்பு எங்களின் இனயதளத்திற்கு தினமும் வாருங்கள்