தங்கச்சி புருஷன் கூட அஃபேர் வாசித்து தமிழ் ப்ளொவிஜோப் ஹ்ட் வீடியோ

0 views

நான் டாக்டர் படிக்கும் பெந் என்பதால் எனக்கு திருமணம் லேட் ஆ செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள். எனக்கு முநடி ஏனொட தங்கைக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தார்கள். ஏனொட தங்கை புருஷன் சுப்பெராக இருப்பான். ஏனொட வலையில் விழா வைத்தேன்.

அவன் கூட அஃபேர் வைத்து எஂஜாய் பானலாம் என்று முடிவு செய்தான். ஒரு நாள் யாரும் இலாத நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்தான். இருவரும் செக்ஷியாக பாேசி கொண்டோம். அவனுக்கு உம்பி விடுவதாக கூறினேன். அவனும் உம்புவத்தை வீடியோ எடுத்ப்ாக கூறினான்.

னே எத்தன வீடியோ எடுத்துக்கோ தா தேவிதிய மனவே என்று நினைத்து கொண்டு சூனியை உரிவிட்டு விட்டேன். பின் பூளை நிற்க வச்சி மேலும் கீழுமாக உம்பி சுகத்தை அனுபவித்தேன். அவளோட பூல் மற்றும் கோட்டை என்று ஒன்று விடலாம் சாப்பி எஂஜாய் செய்தேன்.

இது போன்ற தமிழ் ப்ளொவிஜோப் ஹ்ட் வீடியோ பார்க்க இந்த லிங்க் க்லிக் செய்து பாருங்கள்!