டீசர் மனைவியை உம்ப வைத்து சுத்ில் ஊகிறன்

0 views

தேஆஸெர் மானவியை டாய்லெட் கூழ் வைத்து செக்ஷியாக ஊது காம படம் எடுப்ாதை பார்த்து ராசியுங்கள். இந்த டீசர் இளமையான பெண்களை எப்படி அனுப வைக்கிறான் என்று பாருங்கள், இந்த வெகுளியான பெண் செக்ஷியாக சுன்னியை கூத்த வைத்து அமர்ந்து சாப்பி உம்பூகிறாள்.

சுன்ணி பெரிதாக தான் இருக்கிறது, இருந்தாலும் கடினமாக அதை வாய்க்குள் இறக்கி உம்பி சுகம் தருகிறாள். இவள் போல் உம்பும் மாணவி கிடைத்தால் சொர்ககமாக இருக்கும், இவள் சுன்னியை உம்பி விடுவது மட்டும் இலாமல் ஊபத்தற்கு சுஉதை செக்ஷியாக காண்பிக்கிறாள்.

தேஆஸெர் சுன்னியை மாணவி வாய்யில் மட்டும் விடாமல் அவளின் செக்ஷியான சுத்ில் கௌ நிலையில் குனிய வைத்து செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இவன் சுன்ணி பெரிதாக விறைத்து இருக்கிறது, ஆனாலும் மானவியின் சிறிய சுத்ில் அது நுழைத்து ஊது சுகம் தருகிறது.

செக்ஷியாக சுத்ில் சுன்னியை விட்டு ஊது கொண்டே காம படம் எடுக்கிறான், பின்பு முஉடு அதிகமாகி சுன்னியில் விந்து வரும் பொழுது சுன்னியை சுத்தில் இருந்து வெளியில் எடுத்து மனைவி முகத்தில் மற்றும் வாய்யில் அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். மனைவி அதை சாப்பி னாகி குதித்து சுன்னியை சுத்தம் செய்து விடுகிறாள், இந்த காம படத்தை தவறாமல் பார்த்து முதகுங்கள்.