ஹ்ம் டீசர் ப்ரொஃபெஸர் பூளை ஊம்பும் ஹோட் க்யாப்சர்

0 views

நான் வேலை செய்யும் கல்லூரியில் வேலை செய்தும் ப்ரொஃபெஸர் உடன் நான் தகாத உறவு வைத்து அடிக்கடி ஊழ் செய்து ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் செய்துகொண்டு இருந்தேன்.

இந்த முறை ப்ரொஃபெஸர் வந்து என் மூலை அழகா பார்த்து வர்ணிததுக்கொண்டே இருத்தார், அதனால் நானும் அவருக்கு என் இரு முளையை அழகாக காண்பித்து சப்ப சொழிநேன்.

அழகாக இரு முளையை சப்ப விட்டு பின்பு எனக்கு அவரது சுன்னியை ஊம்பி விட வேண்டும் என்று எண்ணம் மனத்தில் தோன்றி அவர் சுன்னியை வாய்க்குள் விட்டு ஊம்பினேன்.

சுன்ணி சுவையாக இருந்தது, அதில் கொஞ்சம் கஞ்சு கசிந்து இருந்தது, அதை உறிண்து சுவைத்து விட்டு ஊம்பிய பின்பு என் பூந்டையை காண்பித்து ஊழ் செய்ய விட டீசர் ஸெக்ஸ் தமிழ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் டீசர் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்து மூடு ஆகுங்கள்.