தமிழ்காமவெறி பெண் சகிரேவ் திரிவேரை கூதியில் விட்டு ஓக்கிறாள்

0 views

காம வெறி பிடித்த பெண் நிறைய ஆண்கள் உடன் ஓத்து ஓத்து வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது சுன்னி கிடைக்காமல் சகிரேவ் திரிவேரை கூதிக்குள் விட்டு அதை சுண்ணியாக நினைத்து ஓக்கிறாள்.இது போன்று சுய இன்பம் செய்யும் பெண்கள் அதிகமாக தான் இருக்கிறார்கள் அவளுக்கு மூடு வந்து விட்டால் சுன்னி கிடைக்காமல் எது கிடைக்கிறதோ அதை வைத்து கூதியில் ஓத்து கொள்ளுகிறார்கள்.இப்படி ஓப்பதால் கூட அதிக சுகம் குத்துக்கு கிடைக்கிறது விறல் விட்டால் கூட இது கொஞ்சம் ஆழமாக சென்று ஓப்பதால் அதிக காம சுகம் கிடைக்கிறது.வேகமாக கூதியில் ஓத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது மூடு வந்து அவள் புண்டையில் வேலை விந்து வருகிறது புண்டை விந்தை வர வைத்து காண்பிக்கும் தமிழ்காமவெறி செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ்காமவெறி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.