தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மூவீஸ் எஜமானி அம்மாவை வேலைக்காரன் மூலை சாப்பி ஊகிறான்

வீட்டில் ஒரு வாரமாக கணவனை பிரிந்து இருக்கும் எஜமானி அம்மா வீட்டில் படுக்கையில் மூடு வந்து மேல் ஆடையை காயதி இரு முளையை பிடித்து பிசைந்து சுய இன்பம் செய்துகொண்டு இருக்கிறாள்.

இவள் சுய இன்பம் செய்வதை அந்த வீடு வேலைக்காரன் பார்த்து விடுகிறான், எஜமாணியின் பெரிய ந்யூட் முளையை பார்த்து காம வெறி தங்காமல் எஜமானி மீது பாகிறான்.

இந்த நிலையில் எந்த ஆண் இவலவி திரி செய்து இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவர்களுடன் ஸெக்ஸ் செய்து இருப்பாள். வேலைக்காரன் தனது ஒரு செக்ஷியான பெண் கிடைத்து விட்டால் என்று எஜமானி முளையை சாப்பி சுவைக்கிறான்.

கண்டிப்பாக இவன் முளையை பிசைந்து சப்பூவது போல வேற எந்த ஆணும் செய்ய வாய்ப்பே இழை, முளையை நன்றாக சாப்பி விட்டு பாவாடையை தூக்கி குத்தியில் சுன்னியை சொருகி ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். வேலைக்காரன் தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மூவீஸ் பார்த்து மூடு ஆகுங்கள்.