தமிழ் பேசி ஊகும் காம வெறி காதலர்கள்

பாருங்கள் இளமையா காதலர்கள் மதுரையில் ஹோடெல் ரோமிழ் இருப்பதை. இந்த காதலி இவனுடன் முதல் முதலாக ஹோடெல் அறைக்கு வருகிறாள் இந்த காதலன் நிறைய பெண்களை இதற்கு முன் இங்கு அழைத்து வந்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான். இந்த முறை இவளை ஊகும் பொழுது காம படம் எடுக்கிறான், இவளை முதல் முறையாக ஊபத்தால் இவள் சுகம் தாங்காமல் ஹ்ாாஆா என்று காத்துகிறாள். இவளின் குத்தியில் முதல் முறையாக சுன்ணி இறங்குவத்ால் இவளால் சுகத்தை தாங்காவே முடியவில்லை சதாமாக ஊகும் பொழுது காத்துகிறாள்.

இவளின் குத்தி ஊட்டாய்யில் சுன்னியை வைத்து தெறிக்கும் பொழுதே அவளால் சுகத்தை தாங்கமுடியாமல் கத்தி முணருகிறாள் பின்பு சுன்னியை உள்ளே விட்டு ஊகும் பொழுது சத்தமாக கத்தி முணருகிறாள். பின்பு குத்தியில் ஊது முடித்த உடன் அவளது செக்ஷியாக உடம்பை காம படம் எடுக்கிறான். இவர்கள் இருப்ாரும் செக்ஷியாக தமிழ் பேசுகிறார்கள் பின்பு இவளின் குத்தியை கால்களை தூக்கி காமிக சொலுகிறான் அவளின் குத்தியில் கையை வைத்து விரித்து காமிக்கிரான். இந்த காதலர்கள் எப்படி தமிழ் பேசி ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறார்கள் என்று பார்த்து மகிழுங்கள்.