தமிழ் விலேஜ் கர்ல் வீட்டில் காமவேரியுடன் லூட்டி அடிக்கும் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நானும் ஏனொட மாமாவும் வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் ஆதித்த லூட்டியை இந்த தமிழ் விலேஜ் கர்ல் ஸெக்ஸ் வீடியோ மூலம் பாருங்கள்! நான் பல நாட்களாக ஏனொட மாமா பையன் கூட ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று காமவேரியுடன் காத்துக்கொண்டு இருந்தேன்.

அவன் குளிக்கும்போது சூனியை பார்த்து இருக்கிறேன். மிகவும் பெரியதாக சுப்பெராக இருக்கும். எனக்கும் அது போன்ற சூணியால் ஊழ் வாங்க வேண்டும் என்று வெறியாக இருந்தது. ஒரு நாள் அப்பா அம்மா இலாத நேரமாக பார்த்து மாமாவை வீட்டுக்கு அழைத்தேன்.

நான் ஸெக்ஸீ மூடில் தடவி மூடு ஏதிரினேன். பின் சூனி மேல் ஏறி அமர்ந்து கால்களை விரித்து பூந்டையில் சிறந்த சுகத்தை வாங்கி கொண்டு இருந்தேன். என் பூண்டாய் முழுவதும் இரமாக மாறியது. விடாமல் மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதித்து ஸெக்ஸ் செய்தேன்.