வெள்ளைகாரி சுன்னியை உம்பி குத்தியில் ஊது கஞ்சை குடிக்கிறாள்

0 views

பாருங்கள் குடும்பமாக விபசாரம் செய்து பணம் சம்பாதீப்வர்களை. இவர்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார்கள் அங்கு வெள்ளைகாரியியாக இருக்கும் பெண்களை ஊக்கவிட்து பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். இவர்கள் இப்படி செய்வதால் யாருக்கும் சந்தேகம் வராதது வாடிக்கையாளர்களும் உளாசமாக ஸெக்ஸ் செய்து ஊபார்கள்.

முதலில் ஒரு ஆஂடீ அஂகல் அமர்ந்து இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு வடிக்காயலர் ஒரு பெண்ணை தேர்வு செய்கிறான் அப்பொழுது அவள் அஂகல் மடியில் அமர்ந்து மூலை குத்தியை காமித்து என் வயது 18 ஆகுகிறது என்று சொல்லுகிறாள். இவளின் இளமையான மூலை குத்தியை பார்த்து சரி இவளை ஊக்ளம் என்று முடிவு எடுத்து சுன்னியை உம்ப காமிக்கிரான்.

அதை குதவைத்து அமர்ந்து வாயில் சுன்னியை விட்டு உறிண்து சாப்பி செக்ஷியாக உம்பூகிறாள், இவளின் உம்பல் நன்றாக இருக்கிறது எண்டு படுக்கை அறைக்கு அழைத்து சென்று அவளின் கருப்பு குத்தியில் சுன்னியில் ஆண் உரை அணிந்து குத்தியில் செக்ஷியாக ஊகிறான்.

அவளை டாகீ நிலையில் வைத்து ஊது சுன்னியை இறுதியில் அவளின் வாயில் விடுகிறான், அப்பொழுது சுன்னியை நன்றாக உறிண்து சாப்பி உம்பி ப்ளொவிஜோப் செய்து சுன்ணி கஞ்சை வர வைத்து சாப்பி குடிக்கிறாள். இவர்கள் வீட்டில் விபசாரம் செய்து ஊஆப்படை பாருங்கள்.