தமிழ் காதல் ஜோதிகள் ஸெக்ஸ் செய்கிறார்கள்

0 views

பாருங்கள் தமிழ் அண்ணி காதலனுடன் வீட்டில் ஸெக்ஸ் செய்வதை. இந்த அன்னணி சென்னையில் வசிக்கிராள் பெயர் மால, இவள் தனது வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது தனது காதலனை வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள். காதலன் வீட்டிற்கு வந்தௌதன் அவளை பேதில் படுக்க வைத்து துப்படடவை காயதி அவளது முளையை பார்க்கிறான். அவள் சுடிதார் மட்டும் அண்ணிண்து இருக்கும் பொழுது அவளின் பெரிய முலைகள் அருமையாக தெரிகிறது பின்பு செக்ஷியாகவும் இருக்கிறது. காதலன் அவளின் உடன்பு முழுவதும் பாம்பு போல இழைத்து தடவுகிரான். அண்ணி சுகம் தாங்காமல் கண்களை முஉதிக்கொள்கிறாள் பின்பு காதலனுக்கு தனது பெரிய முளையை அழகாக தாடவா காமிகிறாள். இந்த காம படத்தில் நிரவான காட்சிகள் இல்லாமல் இருந்தாலும் மிகவும் காமமாக இருக்கிறது.

இவர்கள் பேதில் படுத்து கொண்டு ஸெக்ஸ் செய்யும் பொழுது இசை டப்பிஂக் செய்யப்பட்டு பார்ப்பவர்கள் மூதாய் ஏதிருகிறது. காதலன் அண்ணியின் பூந்டையிலும் கையை வைத்து சேயாக தடவுகிரான் அப்பொழுது அண்ணி பூண்டாய் சேயாக சுடிதாரில் தெரிகிறது. பின்பு அண்ணியின் மூலையில் கையை வைத்து பிடித்து தடவும் பொழுது தந்து காலை அவளின் பூந்டையில் வைத்து இருக்கிறான். அப்பொழுது காதலன் விரைத்த சுன்ணி அண்ணியின் துடையில் அழுதிக்கொண்டு இருக்கிறது. பிறகு காதலன் மூலையில் வாயை வைத்து முத்தம் கொடுக்கிறான் அப்பொழுது அண்ணி தனது கையை மேலே துகுகிறாள் அந்த சமயத்தில் அவளின் ஆகுழைல் முத்தம் கொடுக்கிறான். அண்ணியின் சுடிததாரை தூக்கி தொப்புலில் முத்தம் கொடுக்கிறான் அதே சாமத்தில் சுஉதை பிடித்து தடவுகிரான். பாருங்கள் இவர்கள் ஸெக்ஸ் செய்வதை, இன்னும் நிறைய தைல் காம படங்களை பார்ப்பதற்கு தினமும் எங்களின் இனயதளத்திற்கு வாருங்கள்