தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் செய்ய சென்னை ஹ்ர் பெந் ந்யூட் போஸ்

0 views

நான் ஒரு பெரிய சென்னை இத் கொம்பணியில் வேலை செய்து வருகிறேன். நான் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் என்பதால் பல பேண்ஙகளும் என் பின்னால் வந்தார்கள். எனிதம் பண்ணாம் இருந்தாலும் தீமெப்ாஸ்சிகு வேலைக்கு வந்து சென்றேன்.

ஹ்ர் பெண் பார்க்க செக்ஷியாக இருப்பாள். அவளை புசிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். இருவரும் எக்ர் ரோதீல் தனியாக கார் ட்ரைவிஂக் சென்றோம். அப்பொழுது அதிகமாக காசு கொடுத்து மயக்கினேன். அவளும் எனுதான் ந்யூட் போஸ் கொடுத்து பாடுப்பதாக கூறினாள்.

கரை ஓரமாக ஒரு இடத்தில் நிறுத்தினேன். ஸீட் சாய வைத்தேன் பின்பு அவளின் பாண்ட் கழத்தினேன். உள்ளே ஜாத்தி போடாமல் பூந்டையை கட்டிக்கொண்டு இருந்தால், பின்பு டொப்சைய் கழத சொன்னேன்.

காமபொதையில் மேலாதையும் கழட்டி பிக் பூப்ஸ் காண்பித்து மயக்கினாள். Pஈந்பு அவளின் கூத்தியில் ஆழமாக சூனியை விட்டு ஒத்த டர்டீ ஹார்ட்‌கோர் ஸூபர் துப்பேர் தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!