தமிழ் ஆண்ட்டி ஸ்க்விடேவ்ஸ் ௬௯ நிலையில் செஸ் செய்து கமில்

0 views

இந்த பணக்கார பிக் ஆஸ் ஆண்ட்யை உஷார் செய்து இளமையான ஆன் செஸ் செய்கிறான். இந்த ஆண்ட்டி கூதியில் வாய் வைத்து நீண்ட நேரமாக நாக்கு போடு சுகம் தருகிறான்.உண்மையில் சூத்து இவளவு செக்ஸியாக இருந்தால் அதன் இளமையான ஆண்களுக்கு அதன் மீது அதிக ஆசை இருக்கும் இந்த ஆணிற்கு இந்த பணக்கார ஆண்ட்டி சூத்து பிடித்ததால் சூத்து ஓட்டையில் நாக்கை வைத்து நக்குகிறான்.டோஃகி நிலையில் இந்த ஆண்ட்டி சூத்தை பார்க்கும் பொழுது செம மூடு வருகிறது இவள் சொத்தை பிடித்துக்கொண்டு மேட்டர் போடா வேண்டும் என்று நிறைய ஆசை வருகிறது.மிக செக்ஸியாக இவர்கள் ௬௯ நிலையில் செஸ் செய்து விட்டு ஆண்ட்டி கூதியை மீண்டும் நக்கி அதில் பூளை விட்டு ஓத்து சூத்தை நக்கி அதிலும் பூளை விட்டு ஓத்து என்ஜோய் செய்கிறான். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி ஸ்க்விடேவ்ஸ் எங்கள் இணைய தலத்தில் பார்த்து நெகி