சுன்னியை கடித்து கடித்து உம்பும் காம வெறி ஆஂடீ

0 views

திருபூரில் வசிக்கும் ஆஂடீ கால காதலன் சுன்னியை செக்ஷியாக சாப்பி உம்பி விடுகிறாள். இவள் உண்மையில் மிக செக்ஷியாக சுன்னியை வாய்யில் வைத்து உறிண்து உம்பி விடுகிறாள், சுன்னியை நன்றாக கடித்து சாப்பிடுவது போன்று அணு அணுவை ரசித்து ருசித்து சாப்புகிறாள்.

கால காதலன் சுன்ணி பார்க்கும் பொழுதே தெரிகிறது ஏவளவு சுவையாக இருக்கும் என்று, ஆஂடீ மிகவும் கொடுத்து வைத்தவள் செக்ஷியான சுன்னியை சாப்பி சாப்பி சுவைக்கிறாள், சுவை ஏவளவு அதிகமாக இருந்தால் இவள் இவளவு செக்ஷியாக னாகி னாகி சுவைப்பால்.

ௌந்டயிகளுக்கு சுன்னிகள் மிகவும் பிடிக்கும் அதிலும் இளமையான சுன்னிகள் என்றாள் அவர்கள் விடவே மாட்டார்கள். இந்த ஆஂடீ தங்கு கிடைத்த சுன்னியை எப்படி சாப்புதுகிறாள் என்று பாருங்கள், மிக அருமையாக சுன்னியை கடித்து சாப்பிடுவது போன்று சுற்றி சுற்றி சாப்புகிறாள்.

காதலன் உளாசமாக படுத்து கொண்டு சுன்னியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறான், இவன் சுன்னியை முழுவதும் ஆஂடீ வாய்யில் விடாமல் முனையை மட்டும் சப்ப விடுகிறான், அங்கு சப்பினால் தான் சுகம் அதிகமாக கிடைக்கிறது என்று. விடாமல் சுன்னியை சாப்பி உம்பி கொண்டே இருக்கும் ௌந்தயா பார்த்து மகிழுங்கள்.