ஸ்ரீலங்கண் தமிழ் கழல்கிரில் மூடக சுன்னியை ஊம்பி விடுகிறாள்

0 views

ஸ்ரீலங்கண் தமிழ் கழல்கிரில் மூடக கஸ்டமர் சுன்னியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்து விடுகிறாள். விபசாரி சூததில் கை வைத்து அடித்து கொண்டே சுன்னியை சாப்பி ஊம்பூகிறாள்.

இந்த காதலன் ஜொல்லியாக படுக்கையில் முடி போது கொண்டு சுன்னியை வாய்யில் விட்டு சப்ப விடுகிறான். இவளை பணம் கொடுத்து ஹோடெல் ரூமில் வைத்து சுன்னியை சப்ப விடுகிறான்.

ஹோடெல் ரூமில் விபசாரி மிக செக்ஷியாக சுன்னியை பிடித்து சாப்பி விடுகிறாள், இந்த அறையில் வேறு யாரும் இழை இவர்கள் இருவரையும் யாரும் டிஸ்டர்ப் செய்ய மாட்டார்கள்.

இது போன்று ஜொல்லியாக விபசாரியை பணம் கொடுத்து ஹோடெல் ரூமில் ம்யாடர் போது கொண்டு இருக்கலாம். இவன் சுன்னியை விபசாரி அவன் போதும் என்று சொலும் வரை வேகமாக ஊம்பி விட்டு கஞ்சு வர வைத்து குடிக்கிறாள். தமிழ் கழல்கிரில் சுன்னியை ஊம்பி விட்டு கஞ்சு குடிக்கும் காம படத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.