ஸ்ரீலங்கா ந்யூட் தமிழ் கர்ல் பாத்‌ரூம் உள்ளே மஸ்திருபடிிஒன் வீடியோ

0 views

ஸ்ரீலங்கா ந்யூட் தமிழ் கர்ல்ஸ் வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது செய்யும் காரிய்ததைய் பாருங்கள்! இதை பார்க்கும்போது அன்ஙகலுக்கு கூட சூனியில் கன்சி வந்து விடும் அளவுக்கு செக்ஷியாக இருக்கிறது. இந்த பெந் தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா பெந், தானோத வீட்டில் தனியாக இருக்கிறாள்.

காதலன் வருவதாக சொல்லி கடாசி நிமிடத்தில் ஏமாற்றி விட்டான். ம்யாடர் போடலாம் என்று ஆசையாக இருந்த பெண்ணுக்கு பெரிய ஏமாற்றம் கிடைத்து விட்டது. ஆகையால் தானோத கமபசியை தீர்த்து கொள்வதற்கு பாத்‌ரூம் உள்ளே நிர்வாணமாக சென்று அமர்ந்து கொள்கிறாள்.

கூத்தியை விரித்து அமர்ந்து பூந்டையில் விரலை விட்டு மென்மையாக உள்ளே வெளிலே என்று கையை விட்டு மாஸ்டர்‌பேஶந் வேகமாக செய்கிறாள். அவளோட கூத்தியில் கன்சி பிசூப்பிசு வென்று வெள்ளியில் வருகிறது.

பின் சூதா கட்டி விட்டு முளையை கையால் பிசைந்து விட்டு மீண்டும் கூத்தியில் விரல் விட்டு வேகமாக அடிக்கிறாள். கதாசியாக அவளோட கூத்தியில் இருந்து மன்மதன நீர் வெள்ளியில் வருவதை பார்க்க முடிகிறது.