சவுத் இந்தியன் விள்ளகே தேசி பாபி கள்ளக்காதல் செஸ்

0 views

எனக்கு ஒரு சவுத் இந்தியன் விள்ளகே குடும்பத்தில் திருமணம் ஆகியது. இப்போ நான் தேசி பாஹி போல செஸ்யாக இருக்கிறேன். என்னோட புருஷன் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வெளி நாட்டுக்கு வேளைக்கு சென்று விட்டான். ஆகையால் எனக்கு கிடைக்கும் ஆண்களுடன் ஓல் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் என்பர் நினைத்து வந்தேன். அதற்காக எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வந்தேன். அந்த நேரத்தில் பக்கத்து வீடு ஆணுடன் கள்ள காதல் செய்து வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் என்னை ஓல் செஸ் செய்ய அழைத்தேன். என்னை வித விதமாக கால்களை தூக்கி பிடிச்சி ஒத்து எடுத்தான். மேலும் இது போன்ற விள்ளகே ஆண்டிஸ் படங்கள் நெறைய இங்கு இருக்கு.