சித்தாள் லுங்கியை தூக்கி சூத்தில் ஓக்கும் கே செஸ் காட்சி

0 views

வேலை செய்யும் சித்தாள் கே ஆணை காதலன் அவனது சுண்ணியை லுங்கியை தூக்கி சூத்தில் சுண்ணியை இறக்கி செமயா ஓக்கிறான் அதை அழகாக காம படமும் எடுக்கிறான்.இந்த கே வேலைக்காரன் ஆசை ஆசையாக சூத்தை ஊக்க காண்பித்து காதலனை கட்டிப்பிடித்து னால செய் ட என்று சொல்லி என்ஜோய் செய்கிறான்.கே ஆண்களுக்கு சூத்தில் சுண்ணியை விட்டு ஓக்கும் சுகம் பிடித்து இருக்கும் இவன் எப்படி வேகமாக சூத்திலும் குத்தும் பொழுது கூட அதை சுகமாக பார்த்து தங்குகிறான்.காதலன் சுன்னியில் விந்து வரவும் வரை அழகாக சூத்தில் சுண்ணியை விட்டு கே ஆன் மீது படுத்து சூத்தில் ஓல் செய்து சுன்னி தஞ்சை இறக்கும் கே செஸ் விதேஒஸ் இந்த தமிழ் சிலிப்ஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் கே செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.