சிங்கப்பூர் அம்மாவின் மிளகிய பூப்ஸ் பிடிச்சி பிசையும் மகன்

0 views

எனக்கு வெளிநாட்டில் நாடாகும் குடும்ப செஸ் உறவுகளின் விதேஒஸ் பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த விடோவில் பார்க்கும் ஆளுகின்ற முதலில் தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்து இருக்கிறார்கள். பின்பு சிங்கப்பூரில் வேலை கிடைத்து விட்டதால் அங்கு சென்று ஜாலியாக இருக்கிறாரகள். இவள் ஒரு இளம் வயது சிங்கப்பூர் அம்மா தமிழ் பசங்க கூட பூப்ஸ் காண்பித்து மில்க் குடிக்க வைத்து செஸ் பண்ணி வீடியோ எடுக்க வேண்டும் என்று துடிப்பாக இருக்கிற. அதற்காக சொந்த மகனிடம் தவறாக நடந்து கொண்டு முலைகளை பிசைய விடுகிறாள்.