செக்ஷியாக பெண்ணை ம்யாடர் போட்டு குத்தியை நாக்குகிறான்

0 views

செக்ஷியாக ஊது கதலி பூண்டாய் கஞ்சு வரும் பொழுது அதை சாப்பி குடிக்கும் கொடூர காதலன். இவன் எப்பொழுதும் காதலி குப்தா உடன் ஊக்க வர வேண்டும் என்று செக்ஷியாக குத்தியில் வாய் வைத்து னாகி சுவைக்கிறான்.

இந்த காதலி செக்ஷியாக ம்யாடர் போடுகிறாள், ஆடையை காயதி நிர்வாணமாக படுத்து மூலை குத்தியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள். காதலன் மேலே படுத்த உடன் சுன்ணி நேராக அவள் பூந்டையில் சொருகுகிறது. சுன்னியை கையால் பிடித்து குத்தியில் விடாமல் நேராக சென்று குத்தி இறங்குகிறது.

பின்பு காதலி மீது படுத்து கொண்டு செக்ஷியாக அவளை ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறான், காதலியும் செக்ஷியாக இவன் ஊபத்தை தாகு பிடிக்கிறாள். காதலன் செக்ஷியான சுன்ணி வைத்து இருக்கிறதன் அதை காதலி குத்தியில் இறக்கி ஊகிறன்.

செக்ஷியாக ஊது கொண்டே இருக்கும் பொழுது காதலி குத்தியில் விந்து வருகிறது, அப்பொழுது உடனே சுன்னியை குத்தியில் இருந்து எடுத்து வாய் வைத்து பூண்டாய் கஞ்சை நக்கல் னாகி குடிக்கிறான், பின்பு ஆண் உரை அணிந்து செக்ஷியாக ஊது கஞ்சை குத்தியில் இறகுகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக ம்யாடர் போட்டு நகுவதை பார்த்து மகிழுங்கள். இன்னும் நிறைய காம படங்கள் பார்க்க எங்களின் இணைய தளத்திற்கு வாருங்கள்.