சாவித் பாபி ராஜ் உடன் ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்

0 views

அவித்த பாபி கணவன் வேலைக்கு சென்றதும் வீட்டில் தாங்கி இருக்கும் இளமையான ஆண் ராஜ் உடன் தகாத உறவு வைத்து மேந்தும் ஒரு முறை ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று ப்ளான் போடுகிறாள்.

இந்த பாபி இரவில் தான் ராஜ் உடன் ஜொல்லியாக ம்யாடர் போட்டு இருந்தால் அது அவள் கணவனுக்கு தெரியாது, கணவன் கிளம்பும் வரை யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராதது போல தான் இருக்கிறாள்.

கணவன் எப்பொழுது கிளம்புவான் அப்பொழுது ஜொல்லியாக இருக்கலாம் என்று காத்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் அப்பொழுது கணவன் வேலை வந்து விட்டது என்று கிளம்பியதும் ரஜா பார்க்க செல்கிறாள்.

அப்பொழுது கவர்ச்சியான இரவு ஆடை அணிந்து ரஜா மயக்குகிறாள், ராஜூம் அந்த ட்ரெஸ் எனக்கு தருவிய என்று கேட்கிறான். அப்பொழுது ட்ரெஸ் அவன் இடம் காயதி கொடுத்து செக்ஷியாக முளையை காண்பித்து அவனை மேந்தும் ஸெக்ஸ் செய்ய அழைக்கிறாள்.

இந்த சாவித் பாபி விடேோவின் முழு பதிவினையும் படிக்க சாவித் பாபி காமிக்ஸ் பக்கத்தை தொதறுங்கள்.

நாங்கள் இந்த டெலிக்ர்யாம் ச்யாநெல் உள்ளே சாவித் பாபி தொடர்பாக எந்த ஒரு நிர்வாண மற்றும் ஆபாச படங்களை பததிவிடுவதிலை. அதனால், நீங்கள் பாதுகாப்பாக இதில் ஒரு உறிப்பினராக சேரலாம். இங்கே நாங்கள் சாவித் பாபி தளத்திற்கான கதவுசொல் மட்டுமே அனுப்புவோம்.