ரூமில் வர்ஜிந் ஒல்லு ஆதிக்க தமிழ் டீந் ஸெக்ஸ் செய்யும் ஜோதி

0 views

ஏனொட வீட்டுக்கு சொந்தக்கார பெந் லேவெக்கு வந்தால். எனக்கும் அவளுக்கும் 19 வயது என்பதால் டீநேஜ் பருவத்தை தண்டும் இடத்தில் இருந்தோம். இருவரும் யாரும் இலாத சமயத்தில் அந்தரங்க பகுதியை தேது காமத்தை தூண்டி கொள்வோம்.

ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத சமயத்தில் இருவரும் ரூமில் ஸெக்ஸ் செய்ய வந்தோம். இளம் பெண்ணின் கூத்தியை பார்க்க ஆர்வமாக இருந்தேன். வர்ஜிந் ஸீல் பிரிப்பதற்கு முன்பு சூனியை வைத்து பூந்டையை மென்மையாக தேது விட்டேன்.

பின்பு அவள் கீழே குனித்து சூனியை வாய்க்குள் வைத்து ப்ளொவிஜோப் செய்து காமத்தை துகலாக கொடுத்தல். இருவரும் காமத்தின் உச்ச நிலையில் இருந்தோம். அப்பொழுது எனக்கு கன்சி வரும் நிலையில் இருந்தது.

உம்ப விட்டு விந்தை வாய்க்குள் இறகினேன். பின்பு அவளை கீழே படுக்க வைத்து வர்ஜிந் கூத்தியை பழுக்கக ஒத்து இன்பமான சுகத்தை அடைந்தேன். அன்று முழுவதும் ம்யாடர் போட்ட தமிழ் டீந் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பாருங்கள்!