ரூமில் எக்ஸ் கர்ல் ஃப்ரெஂட் கூட தமிழ் ஃபுல் ஹ்ட் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஒரு பெண்ணை நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்தேன். இருவரும் ம்யாடர் போடாமல் கல்யாணத்துக்கு அப்பறம் ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று இருந்தேன். அண்ணல் எங்களோட வீட்டில் எங்களை பிறிது வேவேரு ஆகளுடன் திருமணம் செய்து வைத்தார்கள்.

இருவருக்கும் தமிழ் ஃபுல் ஹ்ட் ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. அப்பொழுது ஏனொட எக்ஸ் கர்ல் ஃப்ரெஂட் கு ஃபோந் செய்து ம்யாடர் போட ஏனொட ஃப்ரெஂட் ரூமுக்கு வரிய? என்றேன். அவளும் ஒரு நாள் வந்தால்.

ஸரீ கட்டிக்கொண்டு பழுத்த தேவிதிய போல சுப்பெராக இருந்தால். முதலில் பூந்டையை நாக்கினேன், பதிலுக்கு ஏனொட பூளை சாப்பி சுகத்தை முழுமையாக கொடுத்தல். அதன்பின் அவளோட பூண்டாய் மேல் சூனியை வைத்து தேதேன்.

மூடு ஏற்ற மீண்டும் ஏனொட சூனியை சப்பினால். பின்னர் அவளை மேலே ஏறி அமர வைத்து விட்டு வேகமாக ஸெக்ஸ் சொன்னேன். கதாசியாக விந்தை அவளோட சுகத்தில் அடித்து தெளிததேன்.