புருஷன் நண்பனுக்கு தீப் த்ரோட்ட பிலௌஜுபி பண்ணுகிறாள்

0 views

கல்யாணமான தமிழ் ஆண்ட்டி புருஷனிடம் முழுமையான காம சுகம் கிடைக்காத காரணத்தினால் தன்னோட கணவனின் நண்பனுடன் நல்ல பேசி பழகி வந்து கொண்டு இருந்தால். இருவரும் நல்ல நெருக்கமாக இருந்து வந்தார்கள். அப்பொழுது காமப்பசி தங்க முடியாமல் செஸ் செய்யலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டார்கள். அவனை ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வர வைத்து விடுகிறாள். சுன்னியை கையால் பிடிச்சி மேலும் கீழுமாக வை வெளியில் எடுக்காமல் நீண்ட நேரமாக ஊம்பி சுகத்தின் உச்ச நிலையை செஸ் கொடுத்து கொண்டு இருந்தால்.